Reactie staatssecretaris Van Veldhoven op rapport 'Om de leefomgeving'

04-03-2021

Reactie staatssecretaris Van Veldhoven op rapport 'Om de leefomgeving'

"Laat ik allereerst zeggen dat ik blij ben dit rapport er nu ligt, en dat er een aantal klip en klare aanbevelingen in staan om ons land schoner en leefbaarder te maken.

De aanbevelingen zijn herkenbaar vanuit mijn ervaring van de voorbije jaren. Hoewel het toezicht primair ligt bij provincies en gemeenten, is er vaak een roep om landelijke betrokkenheid.

o   Om scherp te toetsen als de vergunningen tegen het licht worden gehouden.
o   Om tijdig in te grijpen, als het steeds misgaat of dreigt te gaan met de veiligheid.
o   Om kennis te delen – bijvoorbeeld over het benutten van kansen en ontwikkelingen rond de circulaire economie.
o   En helaas ook soms om te saneren – als er ernstige vervuiling heeft plaatsgevonden.

Zoals bij Thermphos, waar nu na jaren werk en tientallen miljoenen Rijk, provincie en het havenbedrijf samen de giftige erfenis hebben opgeruimd.

Dat soort milieuproblemen wil ik vooraf voorkomen, in plaats van achteraf herstellen.

Ik ben als staatssecretaris steeds op zoek geweest naar verbeteren en versterken milieustelsel. Juist daarom heb ik ook opdracht gegeven voor dit rapport.

Het moet echt beter. Voor een veilig en gezond milieu, nu en voor onze kinderen.

Dit rapport verdient zorgvuldige aandacht en opvolging. Het is aan mijn opvolger om de kabinetsreactie nader uit te werken.

De commissie schetst waar het beter kan, op alle niveaus:
o   Stevigere omgevingsdiensten,
o   Onafhankelijke inspectie - als tegenwicht voor de uitvoering.
o   Voldoende mensen, middelen en opleiding
o   Een beter samenspel tussen Rijk en regionale overheden.

We hebben een systeem waarbij we niet alles vanuit Den Haag doen. Gelukkig niet, omgevingsdiensten en lokale overheden doen veel goed werk.

Maar net als de vervuiling zelf, houden de zorgen niet op bij de provincie of de gemeentegrens.

Het Rijk is nu met een mooi woord 'stelselverantwoordelijke', maar heeft in de praktijk beperkte instrumenten, die pas achteraf kunnen worden ingezet.

Ik zou mijn opvolger gunnen dat die de instrumenten heeft om aan de voorkant mee te denken en te kijken met al die betrokken partijen die zo hard aan de slag zijn voor een veilig en gezond milieu: gemeenten, provincies, omgevingsdiensten en andere toezichthouders.

Ondertussen ben en blijf ik met hen in overleg en wil ik samen met hen alvast een begin maken met het vervolgtraject, zodat mijn opvolger hier voortvarend mee aan de slag kan.

Veel dank aan de commissieleden."

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

 

Nieuws IenW

Welkom bij het nieuwsplatform van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Hier vind je persberichten, toespraken en optredens.

Volg ons via

        Logo Facebook

 
Cookie-instellingen