Van Nieuwenhuizen: Miljoenenimpuls duurzame binnenvaart

29-01-2021

Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) trekt 11,7 miljoen euro uit om binnenvaartschippers en -reders te ondersteunen bij de verduurzaming van hun vloot. Het geld is bestemd voor de aanschaf en installatie van nieuwere en schonere scheepsmotoren.

Daar bovenop stelt het kabinet de komende vijf jaar 65 miljoen euro beschikbaar om binnenvaartschepen uit te rusten met SCR-katalysatoren. Deze bijdrage is onderdeel van de maatregelen die worden genomen om de uitstoot van stikstof omlaag te brengen.

Minister Van Nieuwenhuizen: “De binnenvaart is cruciaal om op een duurzame en efficiënte manier onze goederen te vervoeren, om het dichtslibben van de wegen te voorkomen en onze internationale concurrentiepositie te versterken. Laten we als varende natie het goede voorbeeld geven en met deze injectie een serieuze stap zetten naar een duurzame toekomst.”

Varen met duurzame motoren is belangrijk om de binnenvaart te verduurzamen. De motoren stoten minder uit, besparen brandstof en maken minder geluid. Omdat de aanschaf en installatie van nieuwe, schone motoren prijzig is, trekt Van Nieuwenhuizen in de periode 2021-2023 11,7 miljoen euro uit om de sector te ondersteunen. Reders en schippers kunnen een bijdrage tot 200.000 euro krijgen om hun schepen aan te passen.

Stikstofaanpak
Tussen 2021-2025 komt 65 miljoen euro beschikbaar om bestaande motoren van binnenvaartschepen uit te rusten met SCR-katalysatoren. Een binnenvaartschip met een SCR-katalysator stoot tot 80 procent minder stikstof uit. Na 2025 investeert het kabinet nog eens 14 miljoen euro in deze zogenaamde ‘retrofit’ van binnenvaartschepen. De bijdrage voor de aanschaf en installatie van katalysatoren is onderdeel van de structurele aanpak stikstof; het maatregelenpakket van het kabinet om de stikstofuitstoot omlaag te brengen. Aanvragen voor schone motoren en voor SCR-katalysatoren kunnen worden ingediend bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Ontwikkeling schone motoren
De ondersteuning voor de verduurzaming van binnenvaartschepen volgt op de regeling voor de ontwikkeling en productie van schonere scheepsmotoren, die eind vorig jaar werd gepubliceerd. Met die subsidie kunnen fabrikanten en ontwikkelaars een bijdrage tot 250.000 euro krijgen. In totaal was er in 2020 500.000 euro en in 2021 1 miljoen euro beschikbaar voor de ontwikkeling van schonere motoren. Fabrikanten kunnen de subsidie nog tot 16 maart 2021 aanvragen.

Green Deal
De binnenvaart levert een belangrijke bijdrage aan de verplaatsing van het goederenvervoer van de weg naar het water en de beperking van de uitstoot. De financiële ondersteuning van het Rijk vloeit voort uit de in 2019 gesloten Green Deal Zeevaart, Binnenvaart en Havens, waarin de Rijksoverheid, provincies, havens, maritieme brancheorganisaties, verladers, vervoerders, banken en kennisinstellingen de handen ineenslaan voor verduurzaming van de scheepvaart.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

 

Nieuws IenW

Welkom bij het nieuwsplatform van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Hier vind je persberichten, toespraken en optredens.

Volg ons via

        Logo Facebook

 
Cookie-instellingen