Nieuwe regelgeving ministerie van Infrastructuur en Waterstaat vanaf 2021

29-12-2020

Vanaf 1 januari 2021 hoeven oldtimers van 50 jaar of ouder niet meer langs de verplichte APK, wordt circulair investeren aantrekkelijker voor ondernemers en voeren nieuwe landbouwvoertuigen een kentekenplaat.

Dit zijn enkele wijzigingen in de regelgeving op het terrein van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Hieronder een selectie van veranderingen per 1 januari 2021.

Oldtimers
Voertuigen van 50 jaar of ouder hoeven vanaf 1 januari 2021 niet meer verplicht APK gekeurd te worden. De verplichte periodieke keuring voor deze oldtimers wordt afgeschaft om de lasten voor de eigenaren van deze historische voertuigen te verlichten. De APK blijft wel verplicht voor oude taxi’s, ov-auto’s en ADR-voertuigen (gevaarlijke stoffen), vanwege de functie van dit type voertuigen.

Schone en circulaire investeringen aantrekkelijker voor ondernemers
Ondernemers die circulair of klimaatvriendelijk investeren komen in 2021 in aanmerking voor belastingvoordeel. Denk aan investeringen in schone bouwmachines, zoals elektrische hijskranen of betonmolens. Circulair investeren wordt aantrekkelijker, bijvoorbeeld in productieapparatuur voor recyclebare kunststof of verpakkingen. En in machines om kleding te recyclen. Ook investeringen in duurzame vervoersmiddelen, zoals elektrische bestelbussen of elektrische bussen voor doelgroepenvervoer, komen in aanmerking. Het kabinet trekt hier in totaal 139 miljoen euro voor uit. Ondernemers kunnen daar via de MIA/VAMIL regelingen voor in aanmerking komen.

Kenteken voor landbouwvoertuigen
Nieuwe landbouwvoertuigen moeten vanaf 1 januari direct geregistreerd worden en een kentekenplaat voeren. Eigenaren van bestaande landbouwvoertuigen krijgen vanaf 1 januari 2021 een jaar de tijd om hun voertuig te registreren en het kenteken aan te vragen. Vanaf 1 januari 2025 moeten alle geregistreerde landbouwvoertuigen in ons land, ongeacht hoe snel ze kunnen rijden, een kentekenplaat hebben. De registratie- en kentekenplaatplicht wordt gecombineerd met het verhogen van de maximumsnelheid voor landbouwvoertuigen. Die maximumsnelheid gaat, alleen als de constructie van het voertuig dat toelaat, van 25 naar 40 kilometer per uur.

Steun voor circulaire projecten MKB
In 2021 komt in totaal 4,5 miljoen euro vrij voor bedrijven die hun bedrijfsvoering circulair willen inrichten. Het geld is beschikbaar voor mkbondernemers die samen een product of dienst circulair ontwerpen of een businessmodel circulair maken en zo grondstoffen en C02-uitstoot besparen. Afgelopen jaar maakten 80 bedrijven ook al aanspraak op deze financiële steun van het kabinet. Zo ging er geld naar het verwerken van vezels uit plantenafval in circulaire producten, onderdelen van een fietsbrug uit afvalkunststof, lokaal gebruik van snoeihout en het maken van een circulaire schildersbroek uit hergebruikt textiel.

Droneregels
Vanaf 31 december 2020 gelden in de Europese Unie voor alle dronevliegers dezelfde regels. Dat geeft duidelijkheid en maakt het makkelijker om met een drone in de EU te vliegen. De nieuwe regelgeving moet het luchtruim veilig houden en meer ruimte creëren voor innovatieve toepassingen met drones die verschillende werkzaamheden ondersteunen, denk aan inspecties van bijvoorbeeld dijken, verkeersmanagement, het gebruik door media en toepassingen in de landbouw. Mensen die met een drone vliegen die zwaarder is dan 250 gram of een lichtere drone met een camera moeten zich vanaf 31 december verplicht registreren bij de RDW. Is de drone zwaarder dan 250 gram dan moet er ook een vliegbewijs worden gehaald. Dit geldt ook voor mensen die een drone alleen recreatief gebruiken.

Impuls maatregelen tegen extreem weer
Vanaf 1 januari 2021 kunnen gemeenten, provincies en waterschappen gebruikmaken van de Impulsregeling Klimaatadaptatie. Ze kunnen een rijksbijdrage krijgen voor het versneld uitvoeren van maatregelen om bijvoorbeeld schade door wateroverlast en droogte in hun gebied te beperken. Een voorstel voor financiële steun kan door de zogeheten werkregio’s van het Deltaprogramma Ruimtelijke adaptatie (DPRA) worden ingediend bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

 

Nieuws IenW

Welkom bij het nieuwsplatform van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Hier vind je persberichten, toespraken en optredens.

Volg ons via

        Logo Facebook

 
Cookie-instellingen