Minister van Nieuwenhuizen compenseert beheerders jachthavens en vaargeulen IJsselmeergebied

29-09-2020

Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat compenseert beheerders van jachthavens en vaargeulen die toegang geven tot jachthavens in het IJsselmeergebied.

Als gevolg van het Peilbesluit dat in juni 2018 in werking is getreden, kan het waterpeil in het IJsselmeergebied -  afhankelijk van o.a. de waterstand en de weersvoorspellingen – in de tweede helft van augustus zakken. Hierdoor kan er beter ingespeeld worden op de ecologische omstandigheden  maar ook op de behoefte aan zoet water. Een ongewenst bijeffect is dat de bereikbaarheid en bruikbaarheid van jachthavens in het gedrang kunnen komen. Beheerders van jachthavens en vaargeulen die toegang geven tot de jachthavens kunnen dit tegengaan door iets dieper te baggeren. Via de Tijdelijke Subsidieregeling Bevaarbaarheid IJsselmeergebied compenseert de minister het extra baggerwerk dat nodig is om de bevaarbaarheid te waarborgen.

De subsidieregeling opent op 1 oktober 2020 en vergoedt een vast bedrag per m2 gebaggerd oppervlak. De minister compenseert baggerwerkzaamheden die uitgevoerd zijn na de invoering van het Peilbesluit. De subsidieregeling staat open voor baggerwerkzaamheden die tot en met augustus 2025 uitgevoerd worden, mogelijk wordt de regeling daarna nog verlengd. Er is 7 miljoen euro beschikbaar.

De regeling wordt uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Op de website www.rvo.nl/bevaarbaarheid-ijsselmeer vindt u nadere informatie. Via deze website kunnen subsidieaanvragen worden ingediend.

Meer informatie:
Sonja van der Graaf, woordvoerder minister Van Nieuwenhuizen
+31 (0)6 15 43 50 86
sonja.vander.graaf@minienw.nl

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

 

Nieuws IenW

Welkom bij het nieuwsplatform van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Hier vind je persberichten, toespraken en optredens.

Volg ons via

        Logo Facebook

 
Cookie-instellingen