Op weg naar nieuw milieubeleid: schade voorkomen

24-09-2020

Nederland verdient vernieuwd, toekomstbestendig milieubeleid, waarbij we schade voorkomen in plaats van achteraf moeten herstellen. Dat schrijft staatssecretaris Van Veldhoven over het ontwerp nationaal milieubeleidskader (NMK) dat vandaag naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Deels is dat al concreet in gang gezet deze kabinetsperiode, waaronder met het schone lucht akkoord, de plastic pacts, en het uitvoeringsprogramma circulaire economie. Het NMK bevat uitgangspunten en bouwstenen voor de actualisatie van het gehele milieubeleid.

Open het NMK via deze link.

Staatssecretaris Van Veldhoven: “Vergeleken met veel andere plaatsen in de wereld is Nederland een gezond en schoon land. Dat willen we niet alleen koesteren, maar ook stap voor stap verder verbeteren. Als je bedenkt dat één op de vijf kinderen met astma daar last van heeft door vieze lucht, is er nog veel winst te behalen. Voor onze gezondheid en die van onze kinderen is het zaak dat we met elkaar blijven werken aan verbetering: schonere lucht, minder schadelijke stoffen en een schoon milieu. Het Nationaal milieubeleidskader vormt hiervoor de basis.”

Van verouderd naar toekomstbestendig
Het laatste integrale milieubeleidskader is in 2001 gepresenteerd. In de tussentijd is veel gedaan, met beleid voor onze bodem, lucht en water, waarbij het beheersbaar maken van gezondheidsrisico’s centraal stond. Nu maken we de omslag van ‘beheersen en herstellen’ naar het voorkomen van schade aan ons milieu en onze gezondheid. In het nationaal milieubeleidskader staan daarom vier uitgangspunten centraal. 1. Safe by design: milieuvriendelijk ontwerpen voor hergebruik in plaats van producten na gebruik als afval beschouwen. 2. De vervuiler betaalt: de verantwoordelijkheid en de kosten van milieuschade zo veel mogelijk leggen bij de veroorzakers. 3. Stapsgewijze verbetering van de milieukwaliteit: voldoen aan milieunormen is geen eindstation, maar het startpunt. 4. Verbinding en samenwerking: milieu houdt zich niet aan grenzen. Nederland is een open, internationaal georiënteerd land dat veel te winnen heeft bij samenwerking met andere landen op het gebied van milieubeleid.

Concreet milieuprogramma
Op het nationaal milieubeleidskader zijn al zo’n 50 reacties opgehaald bij bedrijven, wetenschappers, medeoverheden en organisaties. De volgende stap is om samen met alle betrokkenen het nationaal milieuprogramma op te stellen, waarin concreet wordt gemaakt hoe die verbetering er in de praktijk uitgaat zien, inclusief financiële consequenties en concrete acties. Het NMK vormt hiervoor de basis. Van Veldhoven: “Ik vind het een randvoorwaarde dat ons nieuwe milieubeleid straks ook uitvoerbaar is in de praktijk. Dat maakt dat we alleen samen met al deze betrokkenen de concrete uitwerking kunnen gaan bepalen. Geen papieren werkelijkheid, maar echte verbetering in de praktijk die werkbaar is. Alleen dan realiseren we ook echt minder uitstoot van schadelijke stoffen, schonere lucht en een schoon milieu.”

Meer informatie:
Susanne Uilenbroek, woordvoerder staatssecretaris Van Veldhoven
+31 (0)6 21610127
susanne.uilenbroek@minienw.nl

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

 

Nieuws IenW

Welkom bij het nieuwsplatform van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Hier vind je persberichten, toespraken en optredens.

Volg ons via

        Logo Facebook

 
Cookie-instellingen