Van Veldhoven start nieuw offensief tegen verpakkingsafval

02-07-2020

Staatssecretaris Van Veldhoven (Milieu) start samen met producenten een nieuw offensief tegen verpakkingsafval. Doel hiervan is het gebruik van verpakkingen terug te dringen, hergebruik van verpakkingen te stimuleren en de kwaliteit van inzameling en recycling te verbeteren.

Het gaat om invoering van Europese regels, waarbij van Veldhoven samen met het verpakkend bedrijfsleven in Nederland nog een stap verder gaat. Naast het invoeren van de Europese recycle doelstellingen heeft zij tot en met 2025 concrete circulaire doelstellingen met het verpakkend bedrijfsleven afgesproken door hergebruik aan recycling toe te voegen. Nederland is het eerste Europese land dat op deze manier circulaire doelstellingen vastlegt.

Van Veldhoven: “Recyclen is goed, hergebruik is nóg beter. Het Nederlandse verpakkende bedrijfsleven behoort internationaal tot de koplopers in het slimmer omgaan met materialen en het besparen van CO2. Dat verdient een compliment. Samen werken we toe naar een schone, groene toekomst.” 

Cees de Mol van Otterloo, directeur van het Afvalfonds Verpakkingen: “In Nederland realiseren we voor verpakkingen al hoge recycleresultaten. Met de nieuwe recycledoelstellingen wordt een nieuwe stip op de horizon gezet op weg naar een circulaire economie voor verpakkingen.” 

Van recycling naar hergebruik

Het gaat om nieuwe afspraken over recycling en hergebruik van glas, kunststof, papier en karton, metaal en hout. Het EU-recyclingdoel voor alle verpakkingen samen is 70% voor 2030. Nederland haalt deze doelstelling in 2021 al en legt de lat hoger. In 2025 moet in Nederland 74% gerecycled en/of hergebruikt worden. Eén van de maatregelen om dit doel te halen is door het scheiden voor burgers eenvoudiger te maken. Met uitzondering van glas en oud-papier, horen straks alle lege verpakkingen bij het PMD (Plastic, Metaal en Drankkartons). De inzameling van glazen bierflesjes is en blijft een vrijwillig systeem. De laatste jaren doken echter steeds meer bierflesjes op zonder statiegeld. Door hergebruik mee te tellen, is er nu een prikkel voor producenten om statiegeld op deze flesjes te behouden en uit te bereiden. 

 

Nederland Europese koploper

Nederland is vooralsnog het enige Europese land wat naast recycle doelstellingen ook ambitieuze circulaire doelstellingen samen met het verpakkend bedrijfsleven heeft afgesproken. De Nederlandse circulaire -en Europese recycledoelen worden wettelijk vastgelegd en per 2021 ingevoerd. In 2025 wordt de werking van beide doelstellingen geëvalueerd. Van Veldhoven: “We zijn als Nederland goed op weg, maar we willen toe naar alle verpakkingen recyclen en producenten stimuleren over te gaan tot hergebruik. Met deze circulaire doelstellingen zetten we een forse stap in de goede richting voor een schone, groene circulaire economie.”

 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

 

Nieuws IenW

Welkom bij het nieuwsplatform van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Hier vind je persberichten, toespraken en optredens.

Volg ons via

        Logo Facebook

 
Cookie-instellingen