Versnellen en investeren in infraprojecten

19-06-2020

Het kabinet wil de bouwsector en de vele mensen die er werken zo goed mogelijk door deze zware tijd heen helpen.

Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) heeft voor een eerste pakket om bouwwerkzaamheden te versnellen ruim 44 miljoen euro beschikbaar en haalt de aanbesteding voor de A58 en de A1 naar voren. Staatssecretaris Van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) investeert 29 miljoen euro in een aanpassing van het stationsgebied in Rijen. Door het opheffen en ondertunnelen van twee spoorwegovergangen kunnen er meer treinen rijden en wordt de veiligheid en leefbaarheid van de omgeving vergroot.

De coronacrisis betekent veel voor de mobiliteit van Nederlanders. Een ding staat daarbij vast: investeren in (vaar)wegen, spoor en waterkeringen zijn nodig om Nederland veilig en op de langere termijn bereikbaar te houden.

Om de bouwers in de grond- weg- en waterbouw te ondersteunen hebben minister Van Nieuwenhuizen en de sector eerder afgesproken dat er waar mogelijk werk naar voren wordt gehaald. Dit heeft nu een eerste pakket aan werk opgeleverd waarmee in totaal ruim 44 miljoen euro is gemoeid. Het gaat dan met name om onderhoudswerkzaamheden aan de Nederlandse infrastructuur, zoals het versneld uitvoeren van asfaltwerkzaamheden, onderhoud en renovatie aan sluizen, tunnels of bruggen of werk voor de kustlijnzorg. De aanleg van een innovatieve rijstrook en verzorgingsplaats op de A58 tussen Tilburg en Eindhoven wordt sneller op de markt gezet en ook het grote project voor de verbreding van de A1 tussen Apeldoorn en Azelo wordt dit jaar nog aanbesteed in plaats van in de loop van volgend jaar.

Minister Van Nieuwenhuizen: “Mooi dat we nu een eerste pakket hebben waarmee we de bouw en de vele mensen die in deze sector werken kunnen ondersteunen. Voor de weggebruiker ook fijn omdat we vaart zetten achter projecten voor wegverbredingen waarmee we er voor zorgen dat het verkeer beter kan doorrijden op drukke momenten. Met het geld kunnen we nu ook al onderhoudswerk doen wat later stond gepland.”

Rijkswaterstaat en bouwers kijken voortdurend of onderhoudswerk eerder gedaan kan worden nu het wat rustiger is op de weg. De tijden waarop er aan de weg kan worden gewerkt zijn door Rijkswaterstaat verruimd. Recent zijn onderhoudswerkzaamheden aan de A10 en A8 versneld uitgevoerd en is het werk voor de LED verlichting op de A12 bij het Prins Clausplein naar voren gehaald.

Ook op het spoor zijn de laatste weken werkzaamheden eerder afgerond, zoals bij de Schipholtunnel en de Willemsspoortunnel. En is afgesproken dat Prorail blijft kijken waar werk naar voren kan worden gehaald.

Staatssecretaris Van Veldhoven investeert verder samen met de gemeente Gilze en Rijen en de provincie Noord-Brabant in twee spoortunnels bij Rijen op het traject tussen Breda en Tilburg. De bijdrage vanuit het Rijk bedraagt 29 miljoen euro. De tunnels vervangen twee spoorwegovergangen. Door ondertunneling wordt de situatie veiliger en kunnen er meer treinen rijden. Bewoners kunnen via de tunnels ongehinderd doorfietsen op de nieuwe snelfietsroute tussen Tilburg en Breda. Ook komen er in Rijen nieuwe perrons en nieuwe fietsenstallingen.

Staatssecretaris Van Veldhoven: “Mooi om hier samen met de regio twee vliegen in één klap te slaan. Meer treinen voor reizigers tussen Breda en Tilburg, terwijl bewoners lekker door kunnen fietsen zonder voor dichte spoorbomen te staan”

Effecten van Corona ongewis; investeringen gaan door
De coronacrisis is van grote invloed op mobiliteit van mensen. Mensen reizen nu minder maar aangezien de bevolking in omvang toeneemt en er veel woningen bij moeten komen zal de druk op de wegen, het spoor en het openbaar vervoer toenemen. Investeringen blijven noodzakelijk om de infrastructuur, die wereldwijd tot de beste behoort, voor nu en in de toekomst op orde te houden. 

Het kabinet zet samen provincies en gemeenten verder in op de fiets, een vervoersmiddel dat goed past binnen de 1,5 meter samenleving. Op veel plekken gaat de komende periode de schop in de grond voor de aanleg van snelfietsroutes en nieuwe fietsenstallingen. Dit najaar maakt Van Veldhoven bekend op welke plaatsen de eerder aangekondigde 75 miljoen euro voor extra fietsenstallingen wordt geïnvesteerd. Aan het eind van deze kabinetsperiode verwacht Van Veldhoven samen met medeoverheden een impuls voor fietsinfrastructuur van ruim een half miljard euro te hebben gegeven. Daarnaast kijkt het kabinet, mede in het kader van economische stimuleringsmaatregelen, of het de inzet van de fiets van de zaak verder kan stimuleren.

Onderhoud
Naast de aanleg van nieuwe infrastructuur zijn er ook grote investeringen nodig voor onderhoud, vervanging en renovatie van bestaande (vaar- en spoor)wegen, bruggen, viaducten, tunnels, waterkeringen en sluizen. Dat heeft onder meer te maken met de toename van het verkeer en voertuigen die steeds zwaarder worden. Veel bruggen, tunnels en sluizen gaan al 75 jaar mee en zijn toe aan een grondige opknapbeurt.

Op Prinsjesdag hebben minister Van Nieuwenhuizen en staatssecretaris Van Veldhoven al aangekondigd extra geld uit te trekken voor onderhoud en renovatie. Rijkswaterstaat trekt de komende twee jaar in totaal 265 miljoen euro extra uit. Bij ProRail gaat het in diezelfde periode om 151 miljoen euro aan extra uitgaven voor onderhoud.

Extern onderzoek bevestigt het al eerder geschetste beeld dat Prorail en Rijkswaterstaat ook na 2021 fors meer budget nodig hebben voor beheer en onderhoud en vervanging en renovatie. Het gaat voor Rijkswaterstaat in de periode 2022-2025 om een bedrag tussen de 1 en 1,4 miljard euro per jaar. De budgetbehoefte voor ProRail is circa 7 miljard euro voor de periode 2022-2025 en circa 14 miljard euro voor de periode 2026-2034. Wanneer deze bedragen worden afgezet tegen de beschikbare budgetten is er 3 miljard euro extra nodig voor de periode 2022-2034.

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/06/19/voortgang-meerjarenprogramma-infrastructuur-ruimte-en-transport-mirt

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/06/19/aanpak-instandhouding-rijksinfrastructuur

Meer informatie:
Marianne Wuite, woordvoerder minister Van Nieuwenhuizen
+31 (0)6 20 01 36 87
Marianne.Wuite@minienw.nl

Joris Schouten, woordvoerder staatssecretaris Van Veldhoven
+31 (0)6 46 25 10 05
joris.schouten@minienw.nl

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

 

Nieuws IenW

Welkom bij het nieuwsplatform van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Hier vind je persberichten, toespraken en optredens.

Volg ons via

        Logo Facebook

 
Cookie-instellingen