Minister Van Nieuwenhuizen geeft Limburgse Maasvallei stevige impuls

18-06-2020

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) heeft besloten dat de status ‘rivierbed’ wordt opgeheven bij gebieden achter een versterkte kering in de Limburgse Maasvallei.

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) heeft besloten dat de status ‘rivierbed’ wordt opgeheven bij gebieden achter een versterkte kering in de Limburgse Maasvallei. Voor de bewoners en ondernemers van deze gebieden komt er met deze beslissing een einde aan een lange periode van onzekerheid. Want de binnendijkse gebieden achter de dijken in de Limburgse Maasvallei hadden tot nu als enige in Nederland de rivierbed status. Dit was vastgelegd in de Beleidslijn Grote Rivieren.

Bijzondere situatie
Wonen in een gebied dat wordt beschermd door dijken, maar tegelijkertijd ook onderdeel is van de rivier. Een bijzondere situatie die in Limburg op diverse plekken langs de Maas voorkomt. En de consequenties daarvan zijn groot. De status rivierbed op een gebied betekent dat bewoners en ondernemers niet zonder vergunning van het Rijk kunnen bouwen of uitbreiden. Bovendien is er een verschil in het recht op tegemoetkoming in de schade. Deze situatie zorgde voor grote onzekerheid en onrust bij bewoners, agrariërs en bedrijven. Met het besluit zorgt de minister voor duidelijkheid voor de inwoners van het gebied.

Cora van Nieuwenhuizen: “Doordat we de dijken versterken wordt het hele stroomgebied in Limburg bestand tegen overstromingen van de Maas. Omwonenden en bedrijven geven we nu de zekerheid dat als een dijk aan de nieuwe strenge norm voldoet, het land achter deze dijk niet meer gebruikt wordt als overstroomgebied bij hoogwater. Dat is goed voor de economie en leefbaarheid omdat er meer ruimte komt voor onder meer huizenbouw en recreatie.”

Huidige dijkversterkingen vormen aanleiding
Vijfentwintig jaar na de overstromingen in ’93 en ‘95 worden dijken in Limburg versterkt volgens de waterveiligheidsnormen uit de Waterwet. Deze dijkversterkingen vormden de aanleiding voor de minister om de status van de binnendijkse gebieden achter de primaire keringen opnieuw te evalueren. Het gaat om binnendijkse gebieden in Arcen, Baarlo – Hout-Blerick, Beesel, Belfeld, Buggenum, Gennep, Heel, Mook en Middelaar, Nieuw Bergen, Steyl - Maashoek, Thorn – Wessem, Well en Willem Alexanderhaven Roermond.

Gelijk met de rest van Nederland
Zodra de dijk versterkt wordt, wordt de status rivierbed opgeheven. Zo worden de binnendijkse gebieden in de Limburgse Maasvallei gelijkwaardig behandeld als binnendijkse gebieden bij andere rivieren in Nederland. De gebieden hebben gelijke mogelijkheden om aanspraak te kunnen maken op de Wet tegemoetkoming schade bij rampen en er wordt ruimte voor ontwikkelingen gecreëerd. Dit is niet enkel gunstig voor de gemoedsrust, maar ook voor de leefbaarheid, economische ontwikkelingen en de werkgelegenheid in de gebieden. Voor Thorn – Wessem en de Lob van Gennep geldt daarnaast dat ze een waterbergende functie hebben die van belang is voor het functioneren van de Maas als geheel. Voor deze gebieden wordt daarom overgestapt van een individuele vergunningplicht naar een langjarige gebiedsontwikkelruimte. Rijk en regio werken voor 1 januari 2021 kaders uit voor een begrensde langjarige gebiedsontwikkelruimte.

Provincie Limburg, Maasgemeenten en Waterschap Limburg zijn verheugd dat de Minister daadkracht toont met haar beslissing, na jaren van onduidelijkheid.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

 

Nieuws IenW

Welkom bij het nieuwsplatform van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Hier vind je persberichten, toespraken en optredens.

Volg ons via

        Logo Facebook

 
Cookie-instellingen