Van Nieuwenhuizen: Extra geld uit Deltafonds tegen droogte

04-06-2020

Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) wil 100 miljoen euro extra vrijmaken uit het Deltafonds om Nederland beter te wapenen tegen de droogte.

Het totaal dat hiermee door Rijk, waterschappen en provincies de komende jaren wordt uitgetrokken voor de droogteaanpak komt daarmee op 800 miljoen euro. Dit maakte Van Nieuwenhuizen vandaag bekend in een brief aan de Tweede Kamer.

“Het is nu voor het derde jaar op rij extreem droog. Dit jaar hebben we weer een record gebroken: het grootste neerslagtekort op 1 juni ooit gemeten. In delen van het land, en met name in het oosten en zuiden, dreigt door de aanhoudende droogte opnieuw een watertekort”, schrijft Van Nieuwenhuizen.

Impuls
De minister benadrukt hoe belangrijk het is om maatregelen tegen droogte te nemen en is daarom van plan om 100 miljoen euro extra uit het Deltafonds beschikbaar te stellen. In totaal komt 250 miljoen euro uit het fonds vrij voor de droogteaanpak van de komende jaren; de tweede fase van het Deltaprogramma Zoetwater.

Het extra geld vanuit het Deltafonds wordt aangevuld met ongeveer 550 miljoen euro vanuit de regio, zodat Nederland zich verder kan aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering, langere perioden van droogte en laagwater in de rivieren. Bij elkaar opgeteld is er zo’n 800 miljoen euro voor noodzakelijke aanpassingen. Bijvoorbeeld het verbeteren van de doorvoer van de Krimpenerwaard en het beperken van externe verzilting bij de Afsluitdijk, maar ook voor innovatieve projecten zoals experimenteren met natte teelten op natte gronden, het verbeteren van de bodemstructuur van kleigronden en de teelt van zouttolerante gewassen onderzoeken in Noord-Nederland.

Aanpak droogte
Nederland zet niet alleen met het Deltaprogramma Zoetwater in op het bestrijden van de droogte. Ook het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie start met een impulsregeling voor klimaatadaptatie, met maatregelen voor wateroverlast, hitte en droogte.

Ons land is dit jaar met de aanbevelingen van de Beleidstafel Droogte beter voorbereid op droogte dan in 2018. Belangrijke lessen uit 2018 zijn dat we het water veel beter moeten vasthouden en dat bij de ruimtelijke inrichting en landgebruik meer rekening moeten worden gehouden met de beschikbaarheid van water.

Van Nieuwenhuizen roept alle watergebruikers, waaronder landbouw, natuur, industrie en consumenten op om zuiniger om te gaan met water. Ook vraagt ze onder meer waterschappen, provincies, gemeenten en boeren om water beter op te slaan.

Meer informatie:
Roel Vincken, woordvoerder minister Van Nieuwenhuizen
06 21522449 of roel.vincken@minienw.nl

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

 

Nieuws IenW

Welkom bij het nieuwsplatform van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Hier vind je persberichten, toespraken en optredens.

Volg ons via

        Logo Facebook

 
Cookie-instellingen