Van Nieuwenhuizen neemt maatregelen voor versnelling infraprojecten

22-04-2020

Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) en de bouwsector nemen maatregelen om het werk aan de wegen, waterwegen, sluizen en kust in het huidige corona-tijdperk volop draaiende te houden en waar mogelijk te versnellen.

Een speciale taskforce van Rijkwaterstaat en de bouwers brengt in kaart welke werkzaamheden direct kunnen worden opgepakt en welke maatregelen op iets langere termijn genomen kunnen worden. De minister en de bouw- en technieksector zetten daarnaast in op versnelling van asfalterings- en andere onderhoudswerkzaamheden bij projecten die nu al in uitvoering zijn.

Minister Van Nieuwenhuizen: “We hebben onze bouwers die werken aan onze wegen, bruggen en andere infrastructuur hard nodig. Veel mensen verdienen hun boterham in de bouw. De sector is belangrijk voor onze economie. Daarom ben ik blij dat we samen met de sector de schouders er onder zetten zodat de vele bedrijven en mensen die werken in de bouw zo goed mogelijk door deze tijd komen en aan het werk kunnen blijven.”

De minister heeft de Tweede Kamer vandaag geïnformeerd hoe aanleg, vervanging en renovatie en beheer en onderhoud in volle vaart kan doorgaan, waarbij voorop staat dat dit veilig en conform de richtlijnen van het RIVM kan. Van Nieuwenhuizen:  “We
richten ons op ‘nu doen wat direct kan’. Nu het rustiger op de weg is kunnen we
bijvoorbeeld makkelijker een rijstrook afsluiten om extra meters te maken met
het aanbrengen van een nieuwe laag asfalt of ander onderhoudswerk alvast
meenemen. Dit levert niet alleen extra werk op voor de bouw maar zorgt er ook
voor dat er minder hinder is als het weer drukker is op de weg.”

Inspelen op minder verkeer

Rijkswaterstaat bekijkt in samenspraak met de aannemers en andere wegbeheerders welke extra werkzaamheden snel kunnen worden uitgevoerd. Het gaat bijvoorbeeld om het naar voren halen van de onderhoudswerkzaamheden aan de A1 richting Apeldoorn tussen knooppunt Hoevelaken en Barneveld. De werkzaamheden op de A12 aan het viaduct Stadsbosch kunnen dankzij een gehele afsluiting al in twee weekenden in plaats van drie worden afgerond. Op de A8 wordt het werk ter voorbereiding op het groot onderhoud in de zomer versneld opgepakt.

Plannen om te versnellen
Ook onderzoekt Rijkswaterstaat samen met de brancheorganisaties
uit de bouw de mogelijkheden om werkzaamheden die voor latere jaren gepland
stonden, naar voren te halen. Het gaat niet alleen om maatregelen die direct
uitvoerbaar zijn, maar ook om maatregelen voor over een half jaar en voor 2021.
De versnelling komt bovenop het eerdere impulspakket en de versnelling van
beheer en onderhoud in 2020 en 2021. De minister heeft daarvoor dit jaar circa
100 miljoen euro extra uitgetrokken en volgend jaar 165 miljoen euro.

Maxime Verhagen,
voorzitter Bouwend Nederland, is blij met deze aanpak. “Ik voel me bijzonder
gesteund door de inspanningen van minister Van Nieuwenhuizen om het werk in de
GWW-sector veilig doorgang te laten vinden. Een vitale bouw- en infrasector is
van levensbelang voor de Nederlandse economie. Werk in de markt blijven zetten
en daar waar mogelijk naar voren halen is de beste waarborg voor spoedig
economisch herstel.” 

Voorzitter Doekle
Terpstra van Techniek Nederland sluit zich hierbij aan: “Het is belangrijk dat
we juist  in deze periode werken we aan de versterking van onze
infrastructuur. Hiermee houden we onze bedrijven en de werkgelegenheid in stand
en komen we sterker uit deze crisis.’

Liquiditeit bevorderen
Bedrijven hebben baat bij snelheid en continuïteit van betalingen om voldoende liquide middelen te houden om op korte termijn aan betalingsverplichtingen te kunnen voldoen. Daarom gaat Rijkswaterstaat zoveel mogelijk betaaltermijnen in de
contracten terugbrengen naar 1 maand waar dit nu nog niet het geval is. Bij
producten en diensten met lange doorlooptijden past Rijkswaterstaat waar
mogelijk het betaalritme aan naar meerdere termijnen van een maand.

Vlotte betaling is in de hele bouwketen van belang, van opdrachtgever naar hoofdaannemer, maar ook naar onderaannemers en toeleveranciers. Rijkswaterstaat heeft hoofdaannemers opgeroepen de snelle betaling door de overheid ook door te vertalen in de eigen betaalprocessen. Verhagen: “Ik stel deze werkwijze graag ten voorbeeld aan andere grote opdrachtgevers. De toezegging om rekeningen snel te voldoen en zo bij te dragen aan de liquiditeit van de sector helpen de sector vitaal te
houden. Ik roep de sector op dit betaalgedrag te kopiëren en zo ten goede te
laten komen aan de hele keten.”

Aanbestedingen
Om de orderportefeuille van de markt vanuit Rijkswaterstaat goed gevuld te houden,
wordt zo veel mogelijk vaart gehouden in lopende en geplande aanbestedingen.
Soms kan dit proces vanwege de coronamaatregelen niet op de gebruikelijke
manier verlopen, bijvoorbeeld met bijeenkomsten met een grote groep mensen. Dan
wordt er gezocht naar alternatieven om het aanbestedingsproces door te laten
gaan. De eerste ervaringen hiermee zijn positief. Bij diverse projecten zijn de
marktconsultaties online gehouden in de vorm van een webinar. Ook inspraak- en
informatiebijeenkomsten kunnen online doorgang vinden. Voor het project A9
Holendrecht-Diemen is bijvoorbeeld in een online informatiebijeenkomst de
laatste stand van zaken rond de Gaasperdammertunnel gedeeld met ruim 300
mensen, die vanuit huis participeerden.

 

Knelpunten in de uitvoering

Waar de coronamaatregelen leiden tot knelpunten binnen projecten, bijvoorbeeld op
het gebied van planningen, werktijden of de inzet van mensen en materieel die
contractueel zijn vastgelegd, bekijkt Rijkswaterstaat samen met de
opdrachtnemer per situatie wat er nodig is om het tempo in een project te
houden. Daarbij stelt Rijkswaterstaat zich redelijk en billijk op richting de
opdrachtnemer, en wordt er van de marktpartijen eveneens een redelijke en
flexibele opstelling verwacht, richting opdrachtgever en naar andere bedrijven
in de keten. Deze aanpak wordt al door een groeiend aantal opdrachtgevers
toegepast. Concreet gaat het om, waar mogelijk, verlenen van uitstel van termijnen,
het versoepelen van het boeteregime en het verlengen van de duur van werkbare
uren.

Toelichting redactie: het persbericht is aangepast omdat er een fout met betrekking tot het budget voor vaarwegen stond.

 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

 

Nieuws IenW

Welkom bij het nieuwsplatform van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Hier vind je persberichten, toespraken en optredens.

Volg ons via

        Logo Facebook

 
Cookie-instellingen