Minister Ollongren terug, Van Veldhoven staatssecretaris IenW

14-04-2020

Minister Kajsa Ollongren is dinsdag 14 april teruggekeerd als minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Dit betekent dat Stientje van Veldhoven vanaf nu weer staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat is.

Zijne Majesteit de Koning heeft vandaag, op voordracht van de minister-president, besloten drs. K.H. Ollongren met ingang van 14 april 2020 weer te belasten met de leiding van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Minister Ollongren was sinds 1 november 2019 tijdelijk niet in staat haar taak als minister en viceminister-president uit te oefenen. Minister Koolmees blijft voorlopig viceminister-president.

De Koning zal, op voordracht van de minister-president, op 14 april 2020 de volgende handelingen verrichten.

De Koning zal drs. R.W. Knops op de meest eervolle wijze ontslag verlenen als minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, onder dankbetuiging voor de vele en gewichtige diensten door de minister aan hem en het Koninkrijk bewezen. De Koning zal drs. R.W. Knops met ingang van 14 april 2020 benoemen tot staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

De Koning zal drs. S. van Veldhoven-van der Meer op de meest eervolle wijze ontslag verlenen als minister voor Milieu en Wonen, onder dankbetuiging voor de vele en gewichtige diensten door de minister aan hem en het Koninkrijk bewezen. De Koning zal drs. S. van Veldhoven-van der Meer met ingang van 14 april 2020 benoemen tot staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat.

De staatssecretarissen Knops en Van Veldhoven-van der Meer zullen dinsdagochtend 14 april 2020 ten overstaan van de Koning op Paleis Huis ten Bosch worden beëdigd.

Daarnaast zal de Koning de minister van Defensie, drs. A.Th.B. Bijleveld-Schouten, op de meest eervolle wijze ontslag verlenen als minister zonder portefeuille en ontheffen van haar taken betreffende de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst, onder dankbetuiging voor de vele en gewichtige diensten door de minister aan hem en het Koninkrijk bewezen.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

 

Nieuws IenW

Welkom bij het nieuwsplatform van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Hier vind je persberichten, toespraken en optredens.

Volg ons via

        Logo Facebook

 
Cookie-instellingen