Van Nieuwenhuizen tekent Tracébesluit: wegverbreding A2 Midden-Limburg stap dichterbij

09-12-2019

Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) heeft vandaag het Tracébesluit (TB) voor de verbreding van de A2 Het Vonderen – Kerensheide ondertekend. Daarmee is een belangrijke stap gezet voor het grootste wegproject in Limburg van de komende jaren.

De A2 tussen Het Vonderen en Kerensheide wordt over een lengte van 18 kilometer verbreed van 2x2 naar 2x3 rijstroken, met vluchtstroken. Viaducten over de weg worden waar nodig opgeknapt of vernieuwd, langs de weg komt aan beide kanten een groene baan (de Parkway) en er komen drie faunapassages onder de weg. Met het project is in totaal 292 miljoen euro gemoeid, waarvan 35 miljoen euro van de regio komt.

Minister Van Nieuwenhuizen: “De A2 in Midden-Limburg is belangrijk voor de mensen die in de regio werken en voor het verkeer tussen Nederland en de rest van Europa. Op dit stuk van de A2 rijden dagelijks zo’n 110.000 auto’s en vrachtwagens. En dat aantal neemt alleen maar toe. Het is een kwetsbaar traject. De vluchtstrook wordt nu gebruikt als spitsstrook om de drukte op te vangen en als er een incident is loopt het hier helemaal vast. De verbreding zorgt er voor dat automobilisten en vrachtwagenchauffeurs beter kunnen doorrijden en dat de mensen in de gemeenten langs de snelweg minder last van sluipverkeer hebben. Geweldig dat we hier aan de slag gaan.”

Hubert Mackus, gedeputeerde Provincie Limburg: “De verbreding van de A2 tussen de knooppunten Kerensheide en het Vonderen is cruciaal voor de Provincie Limburg. Zo cruciaal dat we hieraan 35 miljoen euro hebben bijgedragen. Onze provincie is een internationale logistieke hotspot, en draagt bij aan het succes van de Nederlandse economie. Een robuuste infrastructuur is voor Limburg dan ook onontbeerlijk. De A2 tussen het Vonderen en Kerensheide slibt steeds verder dicht; de maatregelen komen op het goede moment. Nu de verbreding definitief is, hopen we dat de schop snel de grond in kan.”

Ecologisch onderzoek

Uit ecologisch onderzoek is gebleken dat het project niet leidt tot een verslechtering van de kwetsbare natuur in de Natura-2000 gebieden in de omgeving van de snelweg. Met het getekende Tracébesluit kan nu de stap worden gezet naar een volgende fase: het voorbereiden van de aanbesteding en het contracteren van de bouwers.

Rijkswaterstaat is voortdurend in gesprek met de regionale partners van deze wegverbreding: provincie Limburg, Waterschap Limburg, gemeentes Sittard-Geleen, Echt-Susteren en Stein, A2VK Buurtenplatform en maatschappelijke partners. Door de betrokkenheid heeft Rijkswaterstaat zoveel mogelijk aan kunnen sluiten bij lokale wensen en ruimtelijke ontwikkelingen.

In het Tracébesluit zijn diverse geluidsmaatregelen opgenomen. De weg krijgt dubbellaags ZOAB. Ter hoogte van de Loperweg te Echt en de kern Born komen geluidschermen en komt er een hoger geluidscherm voor de kern Berkelaar. 

Het Tracébesluit beschrijft de uitwerking van de wegverbreding, inpassing van de weg in de omgeving en maatregelen voor leefbaarheid, zoals geluid en natuurcompensatie. De komende weken staan in het teken van de terinzagelegging van het Tracébesluit. Van 19 december 2019 tot en met 31 januari 2020 kunnen belanghebbenden een zienswijze indienen.

Noot voor de redactie, niet voor publicatie:

Voor meer informatie: Marianne Wuite, woordvoerder ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, 0620013687.
Meer informatie over het project is te vinden op: www.rijkswaterstaat.nl/a2vonderenkerensheide.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

 

Nieuws IenW

Welkom bij het nieuwsplatform van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Hier vind je persberichten, toespraken en optredens.

Volg ons via

        Logo Facebook

 
Cookie-instellingen