Stientje van Veldhoven tijdelijk minister voor Milieu en Wonen

01-11-2019

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken draagt tijdelijk, in ieder geval tot het kerstreces, haar taken over. Haar herstel na een operatie aan haar bijholtes duurt langer dan verwacht vanwege een bijkomende medische complicatie.

Zij richt zich daarom volledig op haar behandeling en het herstel. Haar taken worden waargenomen.

Onze staatssecretaris Van Veldhoven neemt als minister voor Milieu en Wonen de dossiers wonen, ruimtelijke ordening en omgevingswet waar. Intern betekent dit dat zij haar IenW-onderwerpen blijft doen, behalve OV/spoor, dat voor die duur door minister Van Nieuwenhuizen zal worden gedaan (met uitzondering van de spoorordening en de ZBO-vorming van ProRail).

Staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties neemt als minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties waar op een deel van de portefeuilles van Ollongren. Naast zijn huidige verantwoordelijkheden wordt hij verantwoordelijk voor democratie en bestuur, financiën en de regio’s en bouwen en energie en de versterkingsoperatie Groningen. Ook neemt hij de Rijksdienst en de Algemene Bestuursdienst waar.

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wordt waarnemend vicepremier en neemt de taken die hieruit voortkomen in zijn geheel over. Minister Bijleveld van Defensie wordt tevens minister voor de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD).

Portefeuilleverdeling minister voor Milieu en Wonen

 • Milieu , o.a. geluidhinder, externe veiligheid en risico’s, gevaarlijke stoffen, biociden en gewasbescherming buiten landbouw, luchtkwaliteit,
 • Circulaire economie
 • Duurzaam vervoer, verkeersemissies en brandstoffen
 • Spoorordening en ZBO-vorming ProRail
 • Fietsbeleid
 • Bodem
 • Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming
 • KNMI
 • Autoriteit Nucleaire veiligheid en stralingsbescherming
 • Planbureau Leefomgeving
 • Wonen
 • Dienst Huurcommissie
 • Ruimtelijke ontwikkeling (incl. structuurvisie en nationale omgevingsvisie)
 • Omgevingswet, Crisis- en Herstelwet, Wet Ruimtelijke ordening
 • Kadaster

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

 

Nieuws IenW

Welkom bij het nieuwsplatform van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Hier vind je persberichten, toespraken en optredens.

Volg ons via

        Logo Facebook

 
Cookie-instellingen