Minister geeft impuls aan klimaatprojecten in Zuid-Limburg, Utrecht en Groningen

16-09-2019

Met een extra investering voor het tegengaan van de gevolgen van extreme weersomstandigheden geeft minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) dit jaar drie projecten een financiële ondersteuning uit een pot van €5,2 miljoen.

Vandaag ondertekende ze hiervoor samen met de betrokken wethouders en bestuurders de bestuursovereenkomst.

Het Zuid-Limburgse Meerssen krijgt enkele miljoenen zodat het water bij piekbuien beter kan worden afgevoerd. Vorig jaar overstroomde een woonwijk tot tweemaal toe door modder na extreme regen. De provincie Utrecht krijgt geld om verschillende typen woonwijken anders in te richten zodat water beter kan worden opgevangen. De stad Groningen gaat de wijk Paddepoel aardgasvrij maken en gebruikt de investering om deze wijk aan te passen aan de gevolgen van het veranderend klimaat.

Dit jaar en in 2020 maakt de minister in totaal 10 miljoen vrij voor lokale en regionale projecten om overheden te stimuleren aan de slag te gaan met klimaatadaptatie. De ondersteuning voor pilotprojecten staat in het bestuursakkoord Klimaatadaptatie. Hierin is afgesproken dat het Rijk en decentrale overheden samen €600 miljoen vrijmaken om Nederland waterrobuust en klimaatbestendig in te richten.

Waterschap Limburg: Rijksbijdrage van 3 miljoen euro voor wateroverlastproblemen gezekerd
Gemeente Groningen: Paddepoel gaat groene toekomst tegemoet

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

 

Nieuws IenW

Welkom bij het nieuwsplatform van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Hier vind je persberichten, toespraken en optredens.

Volg ons via

        Logo Facebook

 
Cookie-instellingen