China sluit aan bij Nederlands initiatief met opening van regionaal kantoor GCA

27-06-2019

Tijdens de opening op 27 juni was premier van de Volksrepubliek China Li Keqiang aanwezig op uitnodiging van minister-president Rutte.

China krijgt vaker te maken met extremere weersomstandigheden. Overstromingen, hittegolven, droogtes en stofstormen komen nu regelmatig voor en veroorzaken grote schade aan gezondheid en samenleving. Met de opening van een regionaal kantoor in Beijing van het in Nederland gevestigde Global Center on Adaptation erkent ook China dat er werk gemaakt moeten worden van de klimaatuitdagingen waarmee het land te kampen heeft.

Minister-President Rutte: ‘Een groot deel van Nederland ligt onder zeeniveau. Voor ons is het altijd vanzelfsprekend geweest dat CO2-reductie en klimaataanpassing hand in hand moeten gaan. Maar met steeds meer mensen over de hele wereld die elke dag leven met de gevolgen van klimaatverandering, moeten er oplossingen worden gevonden om diegenen te helpen die er het meest onder lijden. Nederland staat klaar om onze ervaringen met China en andere landen te delen om ernstige schade als gevolg van toekomstige extreme stormen, droogtes en ander klimaateffecten te voorkomen.’

Nederland en China zijn ook aanjagers van de Global Commission onder voorzitterschap van onder meer Ban Ki-Moon. Deze commissie zet de noodzaak tot klimaataanpassingen op de internationale agenda’s en werkt aanvullend op de inzet van het klimaatcentrum. Het kantoor in China zal plannen en oplossingen schetsen om heel Azië te ondersteunen bij het zoeken naar slimme klimaataanpassingen.

Voormalig secretaris-generaal van de United National en voorzitter van het Global Center on Adaptation, Ban Ki-moon: ‘De wereld is niet op weg om de klimaatdoelstellingen van het Parijsakkoord te halen. De internationale gemeenschap kan het zich niet langer veroorloven klimaatverandering te negeren, het is een dagelijkse realiteit voor veel mensen over de hele wereld. Ik roep andere landen en leiders op om het voorbeeld van China te volgen en deze realiteit onder ogen te zien. We moeten ons voorbereiden op grote veranderingen, zelfs als we hard werken aan het vermijden van klimaatverandering.’

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) heeft vorig jaar het initiatief genomen voor de internationale Global Commission on Adaptation. In september komt deze tijdens de VN Klimaattop met een actieprogramma om kwetsbare gebieden in de wereld weerbaarder te maken. In 2020 is Nederland gastland voor een grote internationale Climate Adaptation Action Summit, waar we laten zien wat de commissie al bereikt heeft en nog gaat doen.

Van Nieuwenhuizen: ‘Aanpassing aan het veranderende klimaat zorgt ook voor groei en economische ontwikkeling. Het voorkomt niet alleen schade, het stimuleert tegelijk innovatie en creëert kansen. Klimaatrisico’s worden het best aangepakt als deze worden meegewogen bij economische en politieke besluiten. Nederland heeft een lange ervaring met dit bouwen aan een klimaatbestendige toekomst.’

Origineel Engelstalig persbericht: China Embraces the Urgent Need for Climate Adaptation by Joining Forces with the Netherlands to Launch a Global Center on Adaptation Office in Beijing  

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

 

Nieuws IenW

Welkom bij het nieuwsplatform van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Hier vind je persberichten, toespraken en optredens.

Volg ons via

        Logo Facebook

 
Cookie-instellingen