Nederlands beleid op circulaire economie en duurzaam inkopen gooit hoge ogen in Europees verband

05-04-2019

Nederland heeft een koppositie op het gebied van circulaire economie en duurzaam inkopen van de overheid zelf. En ook op andere milieuthema’s is sprake van vooruitgang, maar ook ruimte voor verbetering.

Dat concludeert de Europese Unie in haar tweejaarlijkse Evaluatie Uitvoering EU-Milieubeleid 2019.
 
Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat): “Dit is een Paasrapport waar we mee thuis kunnen komen. Op de belangrijkste aspecten scoren we heel goed. Tegelijkertijd is het niet zaligmakend, bijvoorbeeld de luchtkwaliteit kan verder verbeterd worden. Dus dat doe ik.”
 
Van Veldhoven komt nog voor de zomer met haar inzet voor het Schone Lucht Akkoord. Gezondheidswinst door betere luchtkwaliteit staat in dat akkoord voorop.
 
Nederland circulair in 2050
De EU noemt Nederland ‘een voorbeeld voor publiek -private samenwerking’ in de circulaire economie. Van Veldhoven’s programma Nederland circulair in 2050 is ‘een van de meest vergaande programma’s in de EU’. Kleine bedrijven worden in ons land steeds meer circulair en het recyclingspercentage van stedelijk afval behoort tot de hoogste van de EU.
 
Maatschappelijk verantwoord ondernemen
Het aantal groene overheidsopdrachten ligt nu al hoger dan de aanbeveling van de Commissie. Aanbesteden met duidelijke duurzame eisen heeft in Nederland wortel geschoten. Daarnaast maken we ook goed gebruik van groene belastingen om klimaat- en milieuproblemen aan te pakken.
 
Ruimte voor verbetering
Wat water- en luchtkwaliteit en natuurbehoud, ziet Europa in Nederland ‘enige vooruitgang’ maar tegelijkertijd ook ‘ruimte voor verbetering’. Het kabinet werkt hard om ook daar stappen te zetten. Zo werkt Nederland samen met de waterpartners aan een betere kwaliteit om uiterlijk in 2027 aan de Kaderrichtlijn Water te voldoen.
 

 
Mededeling aan redacties (niet voor publicatie)
Voor meer informatie:
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Joris Schouten, woordvoerder
Tel: 06-46251005
Email: joris.schouten@minienw.nl

 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

 

Nieuws IenW

Welkom bij het nieuwsplatform van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Hier vind je persberichten, toespraken en optredens.

Volg ons via

        Logo Facebook

 
Cookie-instellingen