Extra budget voor de Twentekanalen

13-03-2019

Er komt € 72 miljoen beschikbaar voor de Twentekanalen. Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) stelt € 72 miljoen beschikbaar voor de vervanging van 14 kilometer damwanden.

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) stelt € 72 miljoen beschikbaar voor de vervanging van 14 kilometer damwanden van de Twentekanalen. Daarmee worden naast het eerder geplande baggerwerk voor verruiming van het kanaal, straks ook de damwanden vervangen in plaats van gerenoveerd. De totale projectbegroting bedraagt hiermee € 180 miljoen.

Het overgrote deel van de damwanden heeft het einde van de technische levensduur bereikt. Er is op korte termijn vervanging noodzakelijk om de veiligheid (scheepvaart, recreatie en stabiliteit secundaire keringen) te waarborgen. Een onafhankelijke second opinion van Deltares onderschrijft deze conclusie.

Met het besluit van de minister kan de scope van het project worden uitgewerkt en zal medio 2019 de aanbesteding plaatsvinden. De planning is dat het project dan in de zomer van 2020 wordt gegund.

Het project Verruimen Twentekanalen, fase 2

De Twentekanalen zijn een belangrijke verbinding tussen Nederlandse havens en de rest van Europa. De verruiming van de vaarweg maakt het Twentekanaal geschikt voor klasse Va schepen met een aflaaddiepte van 2,80m. Daarmee wordt de belading van de schepen die de Twentekanalen bevaren vergroot. De ruimere vaarweg zorgt er tevens voor dat schepen vlotter en veiliger kunnen doorvaren. Bij deze integrale opwaardering wordt ook de grondwateroverlast in de omgeving aangepakt en worden oevers vernieuwd. De betere bereikbaarheid van de havens en bedrijven langs het Twentekanaal geeft een stimulans aan de regionale economie en werkgelegenheid, en draagt bij aan de versteviging van de (inter)nationale logistieke positie van de regio Twente.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

 

Nieuws IenW

Welkom bij het nieuwsplatform van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Hier vind je persberichten, toespraken en optredens.

Volg ons via

        Logo Facebook

 
Cookie-instellingen