Rijk, provincies en gemeenten lanceren nieuwe aanpak veilig verkeer

14-02-2019

Vandaag tekende minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) in Utrecht samen met vertegenwoordigers van provincies, gemeenten en vervoersregio’s het startakkoord voor de nieuwe aanpak veilig verkeer.

Met dit officiële startsein onderstrepen alle partners hun gedeelde ambitie: nul verkeersslachtoffers.

Afgelopen december werd het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 gepresenteerd. Bij het opstellen en uitvoeren van dit plan trekt het kabinet niet alleen op met de verschillende overheden, maar nadrukkelijk ook met maatschappelijke partijen. Zo wist de ANWB ruim 30 partners te verenigen in een verkeersveiligheidscoalitie. Al deze partijen hebben meegedacht over de ambities en doelen van het Strategisch Plan. Vandaag tekenden Rijk, provincies,  gemeenten en vervoerregio’s voor de start van de uitvoering.

Onderdeel van de aanpak is een landelijk actieplan om onder meer de veiligheid op de fietspaden te verbeteren en gevaarlijke rotondes en kruispunten onder handen te nemen. Er komen speciale expertteams die samen met gemeenten en provincies de risico's voor de lokale verkeersveiligheid gaan aanpakken.

Minister Van Nieuwenhuizen: ‘Met hulp van deze teams gaan provincies en gemeenten nu aan de slag. Eerst om de lokale verkeersveiligheid in kaart te brengen. En vanaf dit najaar met concrete maatregelen om de gevaarlijke situaties aan te pakken. Vandaag zetten we met elkaar een nieuwe stap richting nul verkeersslachtoffers’

De komende periode neemt ook het Rijk verschillende maatregelen die bedoeld zijn om het aantal verkeersslachtoffers terug te dringen.
Zo wordt onder meer de kwaliteit van helmen voor motorrijders verbeterd en het gebruik van beschermende kleding gestimuleerd. Ook wordt er een kenniscentrum opgezet om de verschillende wegbeheerders te helpen bij het in kaart brengen van de risico's op hun wegen. Verder wordt er ingezet op veilig gebruik van zogenoemde rijtaak-ondersteunende systemen, zoals adaptive cruise-control en waarschuwingssystemen voor de dode hoek.

De volgende partijen ondertekenden vandaag in de Jaarbeurs in Utrecht namens Het Rijk, de provincies, de gemeenten en de vervoerregio’s het startakkoord van het Strategisch Plan Verkeersveiligheid:

  • Cora van Nieuwenhuizen, minister van Infrastructuur en Waterstaat, namens de Rijksoverheid
  • Harry van der Maas, gedeputeerde provincie Zeeland, namens het Interprovinciaal Overleg
  • Harold Bouman, burgemeester van gemeente Noordoostpolder, namens de Vereniging Nederlandse Gemeenten
  • Gerard Slegers, wethouder gemeente Zaanstad, namens de Vervoersregio Amsterdam
  • Peter Meij, wethouder gemeente Ridderkerk, namens de Metropoolregio Rotterdam - Den Haag

 

 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

 

Nieuws IenW

Welkom bij het nieuwsplatform van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Hier vind je persberichten, toespraken en optredens.

Volg ons via

        Logo Facebook

 
Cookie-instellingen