Subsidie voor verwijderen rookkanalen

27-03-2023

Ieder rookkanaal minder is een stap dichter bij een schonere lucht en draagt bij aan het verminderen van overlast in de buurt.

Daarom kunnen gemeenten die meedoen aan het Schone Luchtakkoord (SLA) vanaf 1 april een bijdrage krijgen voor het opzetten van een subsidieregeling voor hun inwoners om hun rookkanaal te verwijderen.

Eerdere vergelijkbare initiatieven in Nijmegen en Utrecht bleken populair en doeltreffend. Daarom kunnen de SLA-gemeenten nu via een aparte subsidiepot een bijdrage krijgen om een soortgelijke subsidieregeling op te zetten.

Uitstoot van houtkachels tegen gaan
Vanuit het Schone Lucht Akkoord wordt jaarlijks een subsidiebedrag beschikbaar gesteld voor verschillende pilots om de schadelijke uitstoot en overlast van houtkachels te verminderen en liefst te voorkomen. Voor 2023 heeft staatssecretaris Heijnen het totaalbedrag vastgesteld op 7 miljoen euro. Hieruit kunnen verschillende maatregelen gefinancierd en gesubsidieerd worden. Vanaf dit jaar kan door deelnemende gemeenten cofinanciering worden aangevraagd voor subsidieregelingen om rookkanalen te verwijderen.

Staatssecretaris Heijnen: “De houtkachel is voor menig huishouden zowel letterlijk als figuurlijk een bron van warmte. Ik heb daar begrip voor, ook met de hoge gasprijzen van afgelopen jaar. Tegelijk moeten we werken aan een schonere lucht en het verminderen van overlast voor omwonenden. Houtstook terugdringen is hier een belangrijk onderdeel van. Wie zijn rookkanaal wil slopen kan daarom nu rekenen op steun vanuit het Rijk. Want elk rookkanaal minder draagt bij aan een gezondere leefomgeving voor omwonenden.”

Subsidieaanvraag
Gemeenten kunnen vanaf 1 april een aanvraag indienen bij RVO voor cofinanciering voor regelingen om rookkanalen te verwijderen. Met deze cofinanciering dekt het rijk de helft van de subsidie die inwoners ontvangen. De gemeente dekt de andere helft. Inwoners van deelnemende gemeenten kunnen bij hun eigen gemeente een aanvraag doen.

Overlast door houtstook
De rook van een houtvuur bevat schadelijke stoffen zoals fijnstof, koolwaterstoffen (PAK’s), benzeen en koolmonoxide. Door de hoge gasprijzen is het aannemelijk en begrijpelijk dat mensen meer hout stoken thuis. Tegelijkertijd kunnen hierdoor de klachten van overlast en gezondheid van omwonenden toenemen. Dit geldt met name voor kwetsbare hoog gevoelige groepen zoals longpatiënten, ouderen en kinderen. Daarom wordt samen met gemeenten en provincies gewerkt aan het terugdringen van overlast door houtkachels. Andere maatregelen die al getroffen worden zijn voorlichting en het verbeteren van het stookalert van het RIVM.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.