Dossier: Coronavirus

March 24, 2020

Hier vind je nieuwsberichten, informatie en contactgegevens van het ministerie van IenW met betrekking tot het coronavirus (COVID-19).

Ons ministerie is nauw betrokken bij de gevolgen van het coronavirus (COVID-19), uiteraard met name op het gebied van openbaar vervoer, transport en de luchtvaart

Veel antwoorden op vragen zijn hier op de webpagina van de Rijksoverheid te vinden. Voor andere persvragen op ons beleidsterrein kunt u terecht bij woordvoerders Marcel van Beusekom (+31(0)6 30737110) en Job Slok (+31(0)6 21574635).

Eerder verschenen nieuwsberichten over Corona van IenW:

IenW Kamerbrieven over Corona:

Minister Van Veldhoven over Corona (19 maart 2020)

Minister Van Nieuwenhuizen over Corona (19 maart 2020)

Cookie settings