IenW projecten op een rij: gevolgen Stikstof en Pfas

20-11-2019

De PAS-uitspraak van de Raad van State en de Pfas-problematiek hebben effect op IenW projecten. Deze effecten zijn uitgewerkt in een Kamerbrief die minister Van Nieuwenhuizen vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

De brief is via deze link te lezen. De gevolgen zijn in de bijlage geïnventariseerd voor de IenW-projecten op het hoofdwegennet, het hoofdspoorwegennet, het hoofdvaarwegennet en het hoofdwatersysteem (inclusief kustlijnzorg).

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen